Return to site

Bảo hiểm xe ô tô là gì

Có thể nhiều người đọc các khái niệm mang tính chi tiết sẽ không hiểu rõ được bảo hiểm xe ô tô có nghĩa là gì, các bạn có thể hiểu nôm na như sau: bảo hiểm chính là chúng ta bỏ ra 1 số tiền mua bảo hiểm từ 1 công ty chuyên về lĩnh vực bảo hiểm, và những rủi ro trong quá trình vận hành xe sẽ được chuyển giao cho bên công ty bảo hiểm(nếu xảy ra tai nạn thì công ty bảo hiểm sẽ đứng ra chi trả và bồi thường).

Tiền mà bạn dùng để mua bảo hiểm tại các công ty thuộc lĩnh vực này được gọi phí bảo hiểm.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly